EBS Bingöl2 Yönetim Kurulu
Hüseyin ÇALDAK
Dr. Öğr. Üyesi

Başkan

İbrahim DAĞILMA
Öğr. Gör.

Başkan Vekili

Bilal ÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi

Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Serkan AYHAN
Arş. Gör.

Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ziya DOLGUN
Şef

Mevzuat ve Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

A Rezzak GÜLTEKİN
Öğr. Gör.

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Abdullah KALKAN
Bilgisayar İşletmeni

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Top